Stiklestadkonferansen 2014

Stiklestadkonferansen arrangeres torsdag 5.juni og er i regi av NAV i Nord-Trøndelag. I tillegg til det faglige programmet skal duoen Kevin Hovdahl Holmli og Wenche A L Dahle (m/musikere Bjørn Arild Aksens og Ola Wist Holmen) stå for de kunstneriske innslagene.

Kevin Hovdahl Holmli og Wenche Anita Larsen Dahle er to soloartister som startet et musikalsk samarbeid våren 2013. Dette resulterte i mange små konserter i 2013 før de i februar 2014 arrangerte sin egen miniturné med konserter i Stiklestad Kirke og Vik Kirke. Konsertene fikk navnet «Klangen av livet» og var konserter hvor tekstene og handlingen i sangene sto i fokus.

Les mer om Kevin og Wenche på www.kevinogwenche.no

Kevin og Wenche

Vi skal selvfølgelig spille singelen som vi gav ut tidligere i år:


Om konferansen, hentet fra nav.no:

Årets Stiklestadkonferanse arrangeres torsdag 5. juni. Partssamarbeidet i avtalen er fortsatt grunnleggende, derfor har vi lagt opp til tema som knytter seg til både arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar for å bidra til måloppnåelse.

I år får vi servert siste nytt om ny IA-avtalen fra sentrale aktører i LO og NHO.
Professor Anders Dysvik fra BI vil formidle nyere forskning på lederens viktige rolle i arbeidet med å beholde, utvikle og inkludere ansatte.
Lisa Vivoll Straume, gründer, forsker ved NTNU og kjent fra tv programmet «Oppdrag lykke» vil formidle forskning og erfaring fra hvordan arbeidstakere kan bygge på menneskelige styrker og ressurser og være på sitt beste i jobb.
Vi får besøk av fjorårets vinner av IA-prisen, Namdalsavisa, og vi skal også i år dele ut pris til «Årets IA-virksomhet».

 

NAV logo